Tentoonstellingen

Veel van onze leden doen mee met tentoonstellingen. In het tentoonstellingsseizoen (oktober t/m januari) worden er door het land diverse tentoonstellingen georganiseerd. Er zijn diverse vormen:

  • Bondsshow – iedereen mag zich inschrijven zo lang je voldoet aan het vraagprogramma. Deze tentoonstellingen worden door de bonden Kleindier Liefhebbers Nederland en Nederlandse Bond van Sierduiven liefhebbers verenigingen (KLN en NBS) georganiseerd.
  • Nationale Jeugdbondsshow – hier gelden dezelfde regels als bij een bondsshow, met dat verschil dat deze tentoonstelling geheel voor de jeugdleden is. Al jarenlang wordt deze georganiseerd door Pels en Pluim uit Laren.
  • Open tentoonstelling – hier mag iedereen zich inschrijven die voldoet aan het vraagprogramma. Je hoeft dus niet perse lid te zijn van de vereniging die de tentoonstelling organiseert. Je moet wel een fokkerskaart hebben (dus lid van een kleindier vereniging) en lid van KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland)
  • Verenigingstentoonstellingen – hier mogen alleen leden van de vereniging zelf op inschrijven, mits ze voldoen aan het vraagprogramma. 
  • Landelijke en regionale tentoonstellingen – deze houden meestal verband met de hierboven genoemde open of gesloten tentoonstelling.
  • Dan bestaan er ook nog clubmatches of clubdagen – er bestaan diverse speciaalclubs voor een specifiek ras. Ook zij organiseren vaak een tentoonstelling per jaar
  • JongDierendag – wordt vaak georganiseerd door een lokale vereniging. Om alvast een beeld te krijgen worden de jonge dieren van dat jaar laten gekeurd.

Op het moment dat een tentoonstelling gehouden wordt kunnen de inschrijvers een zogenaamd ‘vraagprogramma’ toegestuurd krijgen. In dat programma staat beschreven wat er ingestuurd kan worden qua diersoort, in welke klassen en welke keurmeesters er keuren voor een bepaalde diersoort.

Tijdens een tentoonstelling wordt ook een catalogus gemaakt en uitgegeven. Deelnemers worden verzocht de catalogus aan te schaffen. Meestal kosten ze een paar euro. In de catalogus vind je alle informatie terug over de organisatie, keurmeesters, klassen en uiteraard de beoordelingen.

De tentoonstellingszaken worden door de bonden KLN geregeld via de regionale besturen. Voor meer informatie:

Het tentoonstellingsrooster wordt ook op de website van KLN gepubliceerd in de agenda, waarbij u kunt filteren op diergroep, regio of soort tentoonstelling.

VPKV