Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

Privacy AVG

Dit is de privacyverklaring van de Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385654, hierna te noemen onder de afkorting: VPKV

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@vpkv.net

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvanger
Lidmaatschap

voornaam/letters
achternaam
adres
geslacht
telefoonnummer
e-mail adres
lidnummer
start lidmaatschap
g
eboortedatum

 

uitvoering lidmaatschap Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
Indien u besluit en kenbaar maakt geen lid meer te willen zijn worden uw gegevens verwijderd binnen 6 maanden
secretaris
Administratie voornaam/letters
achternaam
adres
geslacht
telefoonnummer
e-mail adres
lidnummer
start lidmaatschap
geboortedatum
bankgegevens
betaalgegevens
uitvoering
lidmaatschap
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. penning
meester
VPKV | Update voornaam
achternaam
e-mail adres
interval 
toestemming zolang men geabonneerd blijft website
beheerder
Versturen (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief en clubblad voornaam/letters
achternaam
adres
aanhef
e-mail adres
lidnummer
uitvoering van lidmaatschap zolang als men aangemeld is als lid website
beheerder
(tentoonstelling)
secretaris
Onze digitale dienstverlening verbeteren cookies nvt Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
Deze gegevens zijn geanonimiseerd.
website
beheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. voornaam/letters
achternaam
adres
aanhef
e-mail adres
toestemming zolang als de toestemming niet is ingetrokken secretaris
Tentoonstellings
catalogus 
bondsnummer
code
naam
adres
toestemming per uitgave tentoonstellings
bestuur

Tabel 1: Overzicht van gegevens die bewaard, dan wel opgeslagen worden door de VPKV

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de VPKV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. In tabel 1  treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de VPKV te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de VPKV deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de VPKV hebben ontvangen. Een voorbeeld van zo’n organisatie is KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland).

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Beveiliging persoonsgegevens

De VPKV treft de wettelijk voorgeschreven maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens (zie tabel 1), dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als lid wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website van de VPKV bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de VPKV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De VPKV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De VPKV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De VPKV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij alle wijzigingen zal de VPKV er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de VPKV wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Roland Sellis (website-beheerder)
E-mail: info@vpkv.net

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met het bestuur van de VPKV.

VPKV