Evaluatie gezondheidscertificaat

Een paar jaar geleden heeft de Europese Unie een nieuwe wet op de diergezondheid opgesteld, ook bekend als AHR (Animal Health Regulations), waarin werd geprobeerd alle regelgeving op het gebied van diersoorten zoveel mogelijk in één wet te bundelen. 

Het gevolg van deze wet is uitermate bedreigend voor onze hobby, omdat hiermee een eenvoudige overdracht van vogels nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt (TRACES).

Toen de nieuwe diergezondheidswet van kracht werd, heeft de Europese Unie afgesproken dat deze na een paar jaar geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie geeft iedereen in Europa de kans om zijn of haar mening te uiten via een openbare consultatie.

Deze openbare consultatie vindt plaats tot en met 3 april 2024. Het is daarom van groot belang dat iedere betrokkene de verantwoordelijkheid neemt en een mening geeft.

Dat kan via de volgende webpagina van de EU: Diergezondheidswetgeving – evaluatie

Lees de website van KLN voor meer informatie en een voorbeeld-tekst die je kunt gebruiken als (basis) eigen feedback op genoemde website.

VPKV