Jubilea 2024

Tijdens de recent gehouden algemene ledenvergadering hebben we twee jubilarissen geëerd. Zowel de heer Stolk als onze voorzitter, de heer Poot, vierden hun 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging! Dit werd beloond met een prachtige bos bloemen en een persoonlijk certificaat.

VPKV