Voortgang Noordshow

KLN Nieuws

L.S.,

Naar aanleiding van het feit dat de Dierenparade Noordshow niet langer kan beschikken over de locatie in Assen heeft intensief overleg plaatsgevonden met de meest betrokken partijen. Helaas heeft het overleg niet geleid tot een breed gedragen oplossing.
Omdat er voor 1 maart 2021 duidelijkheid dient te zijn voor alle tentoonstellingsorganisaties is de heer Arie Endendijk gevraagd om een bindend advies uit te brengen aan het bestuur van KLN en NBS. De heer Arie Endendijk zal, nadat hij met de meest betrokken partijen individuele gesprekken heeft gevoerd, op 17 februari 2021 het bindend advies uitbrengen.

Lees meer

Dierenparade Noordshow 2021 naar Hardenberg

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft het voornemen hun show in 2021 te gaan onderbrengen in “Evenementenhal Hardenberg”. De show zal dan (behoudens goedkeuring KLN, NBS en Facilitair bureau) gehouden worden op 16, 17 en 18 december. Samen met de leden van de Noordshow en de vele vrijwilligers werd op 6 januari (via ZOOM) al stil gestaan bij een vertrek uit Assen. Het is waarschijnlijk goed u hierbij het volgende mee te geven wat belangrijk was in de besluitvorming.

Lees meer

Ingeschreven dieren Noordshow 2020

De Noordshow is een nationale tentoonstelling die van donderdag 9 t/m zaterdag 11 januari 2020 gehouden wordt in de Expohal in Assen. Het nationale karakter betekent dat fokkers uit heel Nederland met hun dieren naar Assen komen. Vanwege de grote verscheidenheid aan rassen, is er ook internationale belangstelling en vinden fokkers uit de omringende landen hun weg naar Assen en kennen we inzendingen vanuit met name de landen Duitsland, België en Luxemburg. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 15.000 mensen de Noordshow en vanwege de grootte is er ook vanuit het buitenland belangstelling om de show te bezoeken.

Lees meer

Noordshow 2019

Van afgelopen woensdag tot en met afgelopen zaterdag vond de grootste kleindierenshow in Nederland plaats. De Noordshow (dierenparade) in Assen. Hieronder de nieuwsberichten uit die dagen.

Aantal bezoekers Noordshow overtreft de verwachtingen

Lees meer

Jaarlijkse Noordshow niet meer gewenst in Assen

Banner Noordshow

De Noordshow, de jaarlijkse kleindierenshow in de TT Hall, is niet langer gewenst in Assen. B en W vinden dat de tentoonstelling niet past bij de identiteit en het imago van Assen.

Dat blijkt uit de motivatie voor de afwijzing van een subsidieverzoek van de Noordshow. Het bestuur had om een bijdrage van 15.000 euro gevraagd om de viering van het veertigjarig jubileum wat extra luister bij te zetten en kinderen en scholen meer bij de activiteiten te betrekken.

Lees meer

VPKV