Voortgang Noordshow

L.S.,

Naar aanleiding van het feit dat de Dierenparade Noordshow niet langer kan beschikken over de locatie in Assen heeft intensief overleg plaatsgevonden met de meest betrokken partijen. Helaas heeft het overleg niet geleid tot een breed gedragen oplossing.
Omdat er voor 1 maart 2021 duidelijkheid dient te zijn voor alle tentoonstellingsorganisaties is de heer Arie Endendijk gevraagd om een bindend advies uit te brengen aan het bestuur van KLN en NBS. De heer Arie Endendijk zal, nadat hij met de meest betrokken partijen individuele gesprekken heeft gevoerd, op 17 februari 2021 het bindend advies uitbrengen.

Het bestuur van KLN en NBS zal het bindend advies bekrachtigen waarna het Facilitair Bureau het tentoonstellingsrooster kan vaststellen.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter KLN Voorzitter NBS
Jan Dirk Nijkamp Thom Laming

VPKV